קטגוריות
מאמרים

הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה

מדינת ישראל הקימה קרן בערבות מדינה לסיוע לעסקים קטנים,לקרן שתי מטרות עיקריות: עסקים שנקלעו לקשיים תזרימים אך יש הצדקה כלכלית פיננסית להמשך קיומם,או עסקים העומדים בפני התפתחות המצריכה השקעה חדשה או עסקים חדשים שרוצים להשקיע במיזמים חדשים אך אינם מסוגלים להשיג בכוחות עצמם את המימון הדרוש.
מדינת ישראל ראתה לנגד עיניה  לעזור באמצעות הקרן לעסקים קטנים  בערבות מדינה על מנת לשמור על תעסוקה הן של העצמאיים והן של שכירים המועסקים בעסקים הישנים והחדשים,עובדה ידועה היא כי מנוע הצמיחה המרכזי במשק הם העסקים הקטנים הן באמצעות השקעות והן באמצעות העסקת עובדים.

ישנם שני מסלולי הלוואות בקרן להלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה:

1. הלוואות להון חוזר: לעסקים בצמיחה אשר סובלים מקשיים תזרימים.[ישנן 2 סוגי הלוואות לעסקים קטנים במסלול של ההון החוזר,הלוואות עד 100 אש"ח ניתנות במסלול מהיר ,בד"כ 
הלוואות אלה מתאימות לעסקים זעירים ברמת מחזור שנתי עד מיליון ₪,הסוג השני הם עסקים במחזורים גבוהים יותר.

2. הלוואות במסלול השקעות: להקמת עסקים חדשים והרחבת עסקים קיימים.[גודל ההשקעה יכול להיות בכל קנה מידה,הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה משתתפת בהשקעה עד חצי מיליון ₪ ועד 80% מסך ההשקעה הכולל,יתרת ה-20 האחוזים חייבת להיות ממומנת מהון עצמי.]
ההלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה מועמדות באמצעות בנק אוצר החייל ובנק הבינלאומי ,הניסיון שלי לאחר העמדת מאות הלוואות ,שכדאי להעמיד את ההלוואות באמצעות בנק אוצר החייל,הטיפול בבקשות בבנק אוצר החייל מהיר ומקצועי יותר.

תנאי הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה:

1. סכום מקסימאלי:750,000 ₪.עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ש"ח

500,000 ש"ח עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ש"ח.

2. תקופת ההלוואה:עד 60 חודשים[5 שנים],מתוכם חצי שנת גרייס[דחיית תשלומים]     ועוד 55 תשלומי החזר.

3. ריבית:צמודת מדד,שקלית[פריים+3.5%] וצמודת דולר-לפי תנאי השוק[הניסיון מלמד שרוב ההלוואות מועמדות במסלול השקלי,פירעון מוקדם ללא קנס,סיכון נמוך יותר,הצמדה,הפרשי שער].

4. ביטחונות:70% מסכום ההלוואה ניתנת בערבות מדינה,בנוסף לכך הבנקים מבקשים בטחונות נוספים עבור היתרה של ה-25-30% הנותרים,בנוסף הבנקים מבקשים ערבויות אישיות של הבעלים.

דרישות הסף של הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה:

מחזור שנתי:עד 22 מיליון ₪.

.

הלוואות במסלול השקעות:הון עצמי מושקע של 20%  מסך תוכנית ההשקעה.

העדר חובות לרשויות המס[מס-הכנסה,מע"מ,ביטוח לאומי.]

החשבונות של מבקשי ההלוואה או בעליו אינם מוגבלים או מעוקלים.

לא ניתן לקבל יותר מהלוואה אחת לאותו מבקש הלוואה,ניתן לקבל השלמה עד 750אש"ח במידה והעסק קיבל בעבר סכום חלקי.

תהליך קבלת הלוואה בקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה:

1. פנית העסק או בעל העסק לבנק אוצר החייל[ישנה חשיבות רבה לסניף המטפל,אם הוא סניף עסקי ובעל ניסיון בהעמדת ההלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה]
  העסק או בעל העסק מופנים לחברה המתאמת את בדיקת השאלון.[תוכנית עסקית]

2. מילוי השאלון באופן מקצועי,בדיקה מקדמית על ידי לסיכויי קבלת הלוואה ,בעקבות הניסיון הרב שרכשתי הן כמנהל סניף בבנק לאומי והן כיועץ עסקי לעסקים רבים.
השאלון מוגש לחברה המתאמת,לאחר מכן נערכת פגישה עם מבקשי ההלוואה,החברה המתאמת מעבירה את המלצתה לבנק בו הוגשה הבקשה.

3. הבנק מבצע בדיקה כלכלית של מבקש ההלוואה.

4. הבקשה נידונה בוועדת אשראי בה נציגים של הבנק,החברה המתאמת ומשרד המסחר והתעשייה.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר - לחצו כאן

רח' דרור 9 נס ציונה. נייד: 050-7890847, פקס: 077-7282309. karazi@012.net.il
טיפים לעבודה מול ספקים | יעוץ בנקאי |  | הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה | תזרים מזומנים לעומת דו"ח רווח והפסד | שאלות ותשובות | חזון עסקי | הלוואות לעסקים | טיפים לעבודה מול הבנקים | פרופיל אישי | אפק - יעוץ בנקאי והפחתה בעלויות פיננסיות | עשרת הדיברות לניהול ותכנון פיננסי נכון | הלוואות לעסקים - קרן סיוע | קרן סיוע– חלק ב | חוות דעת מומחה | צור קשר | שיתופי פעולה |